veel en gedifferentieerd oefenen

532376_184_memoria3_h... (copy)

In de Test jezelf kunnen leerlingen hun kennis toetsen. De moeilijkheidsgraad van elke vraag wordt aangeduid door een gekleurde bol:

  • oranje is een basisvraag;
  • blauw is een uitdagende vraag.

De volgorde van de vragen volgt de opbouw van de hoofdstukken in het thema. De oplossingen worden achteraan de Test jezelf gebundeld en zijn voorzien van extra feedback om de leerling te ondersteunen bij het studeren.

Test jezelf:
in het boek en op Pelckmans Portaal

532376_184_mem-3-werk...
532376_184_mem-3-werk... (copy)

De eerste opdracht bij een hoofdstuk bestaat telkens uit controlevragen. Daarmee kan de leerling een inschatting maken of hij/zij de lestekst goed begrepen heeft. De oplossingen van die controlevragen staan onderaan links op de pagina.

Nadien volgen opdrachten om de leerstof van het hoofdstuk verder te verwerken.

wat leerlingen
moeten kunnen