tekst en voorbeeld vormen
samen een sterk verhaal

532376_184_mem-3-werk... 532376_184_mem-3-werk... (copy)

De lesinhouden en bijhorende opdrachten worden op een dubbele pagina weergegeven. De lestekst wordt telkens verduidelijkt met sprekende tekeningen, uitgewerkte voorbeelden en modeloefeningen. Nieuwe begrippen staan groen vet in de lestekst.

TEKST EN VOORBEELD WEKKEN 
DE INHOUDEN TOT LEVEN

HEB IK HET BEGREPEN?

plus.png